Kvalitet

Kvalitetsarbetet

Med kvalitetssäkring menar vi att vi vill kunna leverera en bra produkt till ett rimligt pris i rimlig tid. För att vi ska kunna uppnå vårt kvalitetssäkringsmål arbetar vi kontinuerligt med att utveckla vår relation till våra klienter samt fortsatt utveckling av personal genom vårt utbildningsprogram.

Kundrelation

För att kvalitetssäkra vårt arbete strävar vi efter att hålla en god relation med våra klienter.
Däri ingår bland annat att i god tid rapportera viktiga förändringar i lagstiftning som kan påverka vår klient.

Utbildning

För att bibehålla en hög kunskapsnivå hos våra anställda följer samtliga anställda en individuellt sammansatt utbildningsplan som sträcker sig över flera år. Utbildningsplanen är en del av vårt arbete att kvalitetssäkra att vår personal har de rätta kvalifikationer som krävs för ett fortsatt gott utförande.