OM ACE

ACE Redovisningsbyrå är en byrå med utgångspunkt i Göteborg som startades av Peter Vakker år 2008.

Peter tog sin civilekonomexamen från Lunds Universitet år 2003 och har sedan dess främst arbetat som revisor som på senare år fördjupat sina kunskaper inom IT och system, allt för att kunna förbättra processer inom redovisningsområdet. Peter kände länge en dragning mot redovisning och möjligheterna att ”täppa till” kunskapsgapet mellan redovisning och revision. Av den anledningen startade Peter ACE redovisningsbyrå för att på så sätt erbjuda kvalificerad rådgivning i ett tidigt skede i företagens ekonomi, därmed även inkluderat de bolag som idag inte har en registrerad revisor.

ACE Redovisningsbyrå sitter i lokaler i centrala Göteborg. Vi är tre medarbetare som hjälper mindre och medelstora
företag med redovisning, bokföring, bokslut, deklarationer med mera.

Vi har mångårig erfarenhet samt gedigen kunskap inom redovisning. Våra kunder finns inom alla olika företagsformer.
Vårt samarbetar med ett flertal revisorer, revisionsbyråer och bolagsjurister ger oss den extra bredd som idag
krävs för att kunna erbjuda våra kunder helhetslösningar inom redovisning, revision och bolagsrätt.