Skattefokus

Vi erbjuder hjälp med allehanda skatte- och planeringsfrågor. Allt för att kunden ska landa rätt i djungeln av skatteproblem som kan uppstå. Med skattefokus menar vi att ser över bolagets disposition så att man inte hamnar i missgynnande situation. Utöver detta biträder vi naturligtvis med all korenspondens med skatteverket samt blanketter som ska fyllas i såsom:

Inkomstdeklarationer

Preliminärskattedeklarationer

Momsdeklarationer

Uppbördsdeklarationer

Privata deklarationer samt tillhörande bilagor, tex K2,K4,K10

med mera.